26 de agosto de 2022

CONCEJO DE MEZKIRITZ -BANDO AGUA NO APTA PARA CONSUMO

 

EL ALCALDE DEL VALLE DE ERRO PONE EN SU CONOCIMIENTO:

 

Que hasta nuevo aviso se prohíbe tomar agua del grifo:

·          No se consumirá agua para bebida ni para la preparación de alimentos hasta nuevo aviso. Puede utilizarse para la higiene personal.

·         Como alternativa se consumirá agua embotellada o hervida durante 3 minutos y dejada enfriar.

·         Deberán extremar precauciones los grupos vulnerables: lactantes, embarazadas, ancianos, personas trasplantadas y personas con el sistema inmunitario comprometido.

 

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

 

ERROIBARKO ALKATEAK JAKINARAZTEN DU:

 

Gaurtik aitzina eta berriz abisatu arte, debekaturik dagoela txorrotako ura edatea:

·         Ez da edateko edo elikagaiak prestatzeko urik kontsumituko beste abisu bat eman arte. Norberaren higienerako erabil daiteke

·         Ordezko aukera gisa, botilako ura edo 3 minutuz irakindako ura kontsumituko da.

·         Kontu handiz ibili beharko dute talde kalteberek: bularreko haurrek, haurdun daudenek, adinekoek, transplantatutako pertsonek eta sistema immunitario konprometitua duten pertsonek.

 

Horren berri ematen da, dagozkion ondorioak izan ditzan.

 

 

Erroibar/Valle de Erro, 26 de agosto de 2022 / 2022ko abuztuaren 26a

 

El Alcalde / Alkatea

Enrique Garralda Erro

 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba