2020eko apirilak 17

OHAR INFORMAGARRIA

Gaur, apirilaren 17an, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu da apirilaren 15eko 3/2020 Foru Lege Dekretua, zeinaren bidez hainbat neurri onartzen baitira COVID-19ren ondorio ekonomikoen eragina arintzeko. Horien artean, langile autonomoentzako zuzeneko bi laguntza daude, eta horien funtsezko ezaugarriak banakatuko ditugu, zenbatekoaren arabera bereizita:

 

1.- Laguntza: 2.200 euroko ordain-sari bakarra da. Autonomo guztiei eragiten die, pertsona fisiko gisa edo sozietate irregular, sozietate mugatu/anonimo edo kooperatiba baten bidez jarduten badute, baldin eta jarduera uzteagatik aparteko prestazioa, alarma-egoeran onartua, onartuta badute eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Ohiko bizilekua Nafarroako lurraldean izatea eta alta emanik egotea ekonomia-jardueren gaineko zergan martxoaren 14tik (autonomo sozietario edo kooperatibisten kasuan ez da beharrezkoa JEGZn alta emanda egotea).
 • Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko tributu-betebeharrak egunean izatea.
 • 2020an laguntzarik eskatu ez izana enplegu autonomoa sustatzeko.
 • 2018ko ekitaldiko ondarearen gaineko zergan tributatzeko betebeharrik ez izatea, ordaindu beharreko kuotaren emaitzarekin.
 • Langile autonomoaren familia-unitateko kideen diru-sarreren baturak (langile autonomoarenak barne) ez gainditzea zenbateko hauek alarma egoerak irauten duen bitartean: 2.506,52 € gordinak (OAEAParen laukoitza). Zenbateko hori handiagoa da elkarrekin bizi diren seme-alaba eta aurreko ahaideen kopuruaren arabera, bai eta kideren batek desgaitasunik duen ere; beraz, muga hori banaka kalkulatuko da bakoitzaren egoera pertsonala ezagutu ondoren.
 • Alarma-aldia amaitzen denetik 12 hilabete gehiago ematea autonomo gisa. Autonomo gisa baja ematen bada, bete ez den aldiari dagokion laguntzaren zati proportzionala itzuli beharko da.

2.- Laguntza: 700,00 euroko ordain-sari bakarra da (800,00 eurora igo daiteke 5. Puntuan ezarritakoa 1879,59 € baino gutxiago bada). Autonomo guztiei eragiten die, pertsona fisiko gisa edo sozietate irregular, sozietate mugatu/anonimo edo kooperatiba baten bidez jarduten badute, baldin eta jarduera uzteagatik aparteko prestazioa, alarma-egoeran onartua, onartuta EZ badute eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Ohiko bizilekua Nafarroako lurraldean izatea eta alta emanik egotea ekonomia-jardueren gaineko zergan martxoaren 14tik (autonomo sozietario edo kooperatibisten kasuan ez da beharrezkoa JEGZn alta emanda egotea).
 • Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko tributu-betebeharrak egunean izatea.
 • 2020an laguntzarik eskatu ez izana enplegu autonomoa sustatzeko.
 • 2018ko ekitaldiko ondarearen gaineko zergan tributatzeko betebeharrik ez izatea, ordaindu beharreko kuotaren emaitzarekin.
 • Langile autonomoren familia-unitateko kideen diru-sarreren baturak (langile autonomoarenak barne) ez gainditzea zenbateko hauek alarma egoerak irauten duen bitartean: 2.506,52 € gordinak (OAEAParen laukoitza). Zenbateko hori handiagoa da elkarrekin bizi diren seme-alaba eta aurreko ahaideen kopuruaren arabera, bai eta kideren batek desgaitasunik duen ere; beraz, muga hori banaka kalkulatuko da bakoitzaren egoera pertsonala ezagutu ondoren.
 • Alarmak irauten duen bitartean, autonomo gisa alta emanda eta JEGZn alta emanda egotea (autonomo sozietario edo kooperatibisten kasuan ez da beharrezkoa JEGZn alta emanda egotea).
 • Laguntza eskatzen den hilabetearen aurreko hilean fakturazioa gutxienez % 30 murriztu dela egiaztatu ahal izatea, aurreko seihilekoko batez bestekoarekin alderatuta (aurreikuspenen arabera, apirilekoa izango da urri-martxoko batez bestekoarekin alderatuta).

 

Eduki hori alda liteke, Nafarroako Parlamentuak Lege Dekretu hau balioztatzea falta baita (litekeena da 21ean egitea), baina ez da ohikoa.

Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikorako Departamentuak kudeatuko ditu laguntza horiek, baina laguntza horiek emateko prozedura Foru Agindu batek garatu behar du. Aurkezpenak telematikoa izan beharko du, eta alarma-aldia amaitu eta hurrengo hilaren azken egunera  arte egin ahalko da (adibidez, maiatzaren 13an amaitzen bada, ekainaren 30era arte zenbatuko da).

Aipatu dugun bezala, Legebiltzarrak ez du oraindik Dekretua balioztatu, ez dago oraindik izapidetzeko prozedurarik, ez dakigu zer dokumentazio erantsi behar zaion laguntza-eskaerari, eta, gainera, alarma-aldia amaitzen den eguna jakin arte, ez dakigu familia-unitate bakoitzaren diru-sarreren mugara iristen den ala ez; beraz, oraindik ezin da izapidetu, baina honakoak aurreratu daitezke:

 • Maiatzaren hasieran jarduera uzteagatik prestazioaren eskaera izapidetzea, martxoko fakturazioari buruzko baldintzak ez betetzeagatik eskatu ez bada, bai berriz apirilean (apirileko fakturazioa 2019ko urritik 2020ko martxora bitartean fakturatutakoaren batez bestekoa baino% 25 txikiagoa izan behar da).
 • Familia-unitateko beste kide batzuen diru-sarrerek diru-sarreren baldintza ez betetzea eragingo duten zehaztea.
 • Egoera erregularizatzea Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin, egunean egon ezean.
 • 700,00 €-ko laguntzaren kasuan, aholkularitzari behar diren datuak bidaltzea 1T2020ko BEZa egin ahal izateko eta, horrela, seihileko diru-sarreren bolumena apirileko diru-sarrerak zehazteko zain izateko.

 

Alkatea

Enrique Garralda Erro

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba