2020eko apirilak 3

ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK

ETXEBIZITZAREN ARLOKO PREMIAZKO NEURRIAK, NAFARROAKO GOBERNUAK ONARTUAK (2/2020 Foru Lege Dekretua, martxoaren 25ekoa, COVID 19 osasun-krisiak eragindako premiazko neurriei buruzkoa)

Etxebizitza babestua alokatzeko egungo diru-laguntzei eragiten diete, ehunekoei, berritzeei, geroratzeei edo errenta ordaintzeko barkamenari dagokienez. Baita DAVID edo EMANZIPA etxebizitza libreak alokatzeko laguntzen hartzaileak gehitzeari buruz ere

 Nafarroako Gobernuak presako neurri sorta bat onartu zuen joan den martxoaren 25ean, COVID 19 osasun krisiaren harira.

Neurri-blokeetako batek etxebizitza du ardatz.

Etxebizitza babestuen maizterrentzako diru-laguntza handitzea erabaki da, baldin eta errenta ordaintzeko %25, %50 edo %75eko diru-laguntza aitortuta badute. 2020ko martxoaren 31n, automatikoki %75eko diru-laguntza eman zitzaien apirilean, maiatzean eta ekainean. Emakida hori ofizioz egiten da; ez da beharrezkoa agiririk aurkeztea.

Diru-laguntza handiagoa bada (% 90), diru-laguntzaren ehuneko handiago horrekin jarraituko da.

Diru-laguntza hori ez bazegoen emanda 2020/03/31n, Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zerbitzuari zuzendutako eskabide baten bidez eskatu ahal izango da, egoera ekonomikoan aldaketa handia gertatu dela egiaztatuz.

Era berean, automatikoki berrituko dira 2020ko apirilean, maiatzean edo ekainean irabazitako errentamendu-urtesariak. Kasu horretan ez da dokumentaziorik aurkeztu behar. Errentamendua automatikoki berritutzat jotzen da, ordura arte jasotzen zen diru-laguntzarekin.

Errentaren ordainketaren atzerapenak eta errentaren ordainketaren barkamena (berandutzak eta barkatzeak) zuzenean eskatu ahal izango zaizkio etxebizitzak errentan ematen dituen enpresari.

Enpresak onartzen badu hilabeteko ordainketaren bat geroratzea edo barkatzea, Nafarroako Gobernuak emakida hori erraztuko du, enpresari emandako zenbatekoa diruz lagunduz. Adibidez, diru laguntza %75ekoa bada, enpresak %25a atzeratu edo barkatuko du, eta Nafarroako Gobernuak %75 hori ordainduko dio enpresari.

Etxebizitza libreko maizterren kasuan, eta 2020ko martxoaren 14a baino lehen etxebizitza babestuaren eskatzaileen erroldan izena emanda egonez gero, DAVID alokairurako laguntza eskatu ahal izango da 2020ko apirilaren 1etik aurrera (informazio gehiago Nafarroako etxebizitzaren webgune ofizialean).

DAVID laguntza telematikoki eskatuko da, online, dokumentazio gehiagorik aurkeztu gabe. Informazio gehiagorako: davidvivienda@navarra.es.

2020ko martxoaren 14tik aurrera langabezian egonez gero, apirilaren 1etik aurrera eskatu ahal izango da EMANZIPA alokairurako laguntza (informazio gehiago Nafarroako etxebizitzaren webgune ofizialean). Tramitazioa telematikoa da, eta, printzipioz, ez da dokumentaziorik aurkeztu behar.

Zalantzak argitu eta informazio gehiago jasotzeko: emanzipa@navarra.es

Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiak webgune ofizial bat du programa horiek zehazteko eta izapide elektronikoak egiteko. https://www.vivienda.navarra.es

Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiaren helbide elektronikoa etxebizitza@navarra.es da, eta Nasuvinsako informazio orokorreko telefonoa: 848 42 06 00.

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Proiektua: ESKOLA GARRAIOA

Erroibarko Udalak HITZARMENA sinatu du TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA DESPOPULAZIOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIAREKIN - Nafarroako Gobernuaren Erronka Demografiko eta Lurralde Egiturak...

Volver arriba