Europako funtsak. Finantzaketa.

NEXT GENERATION EU FUNTSAK, BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN (BEEP)

IRUZURRAREN AURKAKO POLITIKA

IRUZURRAREN AURKAKO SALAKETAK

Europar Batasunetik datozen funtsen kontura finantzatutako proiektu edo eragiketei dagokienez iruzurra edo irregulartasuna izan daitezkeen gertakariak salatu nahi badituzu, Erroibarko Udalak horretarako prestatutako kanala erabil dezakezu, bertara salaketen kanalaren bidez sartuta.

IRUZURRAREN AURKAKO SALAKETAK

Era berean, jakinarazten da dokumentu honetan ezarritako prozedurez gain, edozein herritarrek edo enplegatu publikok ustezko iruzurrezko egitateak jakinarazi ahal izango dizkiola SNCAri, zerbitzu horrek web-helbide honetan horretarako prestatutako «Infofraude» kanpo-salaketen kanalaren bidez:

Europako funtsei eragiten dieten iruzur edo irregulartasunei buruzko informazioa jakinaraztea

DOKUMENTUAK

Iruzurraren aurkako politika, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (PRTR) eta NGEU funtsen esparruan, 2023ko maiatzaren 25ean egindako bilkuran onartu zen.

ERRO PLAN MEDIDAS ANTIFRAUDE

 

PROIEKTUAK

 

– PROIEKTUA: “DIGITALIZAZIOA ERROIBARKO UDALA”
– 23 LERROA – POLITIKA PUBLIKO BERRIAK LAN-MERKATU DINAMIKO, ERRESILIENTE ETA INKLUSIBORAKO
o 4 INBERTSIOA – LURRALDE-PROIEKTU BERRIAK OREKA ETA EKITATEA LORTZEKO
o ONURADUNA – ERROIBARKO UDALA
o DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA – 90.000,00 EURO
o INBERTSIOA OSOTARA – 92.292,48 EURO

Nafarroako Ekialdeko Pirinioetako Ekonomia Suspertzeko Planaren Proiektua, Pirinioko Planaren lurralde-eremuan ekonomia berdea eta/edo digitala sustatzeko, oreka eta ekitatea lortzeko lurralde-proiektu berriak finantzatzeko, ekintzailetzaren eta mikroenpresen bidez.

Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana, Ministroen Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an hartutako Erabakiaren bidez onetsia, eta Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren bidez, Espainiaren berreskuratze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa (Council Implementing Decision–CID), 2021eko uztailaren 13koa.

MODIFICACION ACTUACIONES Parte I. INFRAESTRUCTURAS V2

RESOL. CONCESION 90.000 euros

Volver arriba