NOLA GELDIARAZI DESPOPULAZIOA PIRINIOETAN?

otsaila 5, 2020

Diario de Navarrak eremuan
hainbeste kezkatzen duen fenomeno
horri aurre egingo dio. Horretarako
foro bat egingo du konponbidea
emateko inplikatutako agintariekin
eta auzokideekin
¿ P I R I N I O E T A K O
D E S P O B L A Z I O A  N O L A
G E L D I T U ?
¿ I T X A R O P E N E R A
G O N B I D A T Z E N  D U T E N
E Z P E R I E N T Z I A K  B A  A L
D A U D E ?
D i a r i o d e N a v a r r a
Eguna: Otsailak 12.
Lekua: Otsagabia (erabilera anitzeko
gela. Medikuaren bulegoaren
gainean).
Ordua: 18.30. Sarrera doain edukiera
osoa izan arte.


<< atzera