ERROIBAR EGUNEKO BANDOA

apirila 20, 2018

 

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ERRO HACE SABER:

ERROIBARKO ALKATEAK JAKIN ARAZTEN DU:

Que el próximo día 15 de Julio se celebrará la fiesta del Valle de Erro y como todos los años, se saca a subasta la BARRA DE BAR. Los interesados deberán presentar sus ofertas por escrito en sobre cerrado antes del día 08 de junio a las 12,00 horas en Secretaría Municipal. La postura mínima es de 450 euros.

Quien resulte adjudicatario:

– Tendrá bocadillos (imprescindible también pan para celiacos) y bebidas, como vino y refrescos, para consumo del público durante todo el día, mientras duren las actuaciones programadas.

– La Barra la situará en el centro de la carpa.

– Es obligatorio usar vasos reciclables, deberá ponerse en contacto con la Mancomunidad Bidausi.

– Presentará Seguro de Responsabilidad Civil por importe mínimo de 10.000 € en Secretaría Municipal antes del 13 de Julio de 2.018.

————————————————————————————–

Heldu den uztailaren 15ean Erroibarko Eguna ospatuko dela, eta, urtero bezala, TABERNAKO BARRAren enkantea eginen dela. Interesdunek eskaintzak idatziz aurkeztuko dituzte gutun-azal itxian, ekainaren 8ko 12:00ak baino lehen, udaletxeko idazkaritzan. Gutxieneko prezioa 450 € da.

Adjudikaziodunak:

– Egun osoan zehar ogitartekoak (ezinbestekoa da zeliakoentzako ogia ere izatea) eta edariak izan beharko ditu, antolatutako jarduerak iraun bitartean.

– Tabernako barra karparen erdian jarriko du.

– Edalontzi berrerabilgarriak erabili beharko ditu; hartara, Bidausi Mankomunitatearekin harremanetan jarriko da.

– Erantzukizun Zibileko Asegurua aurkeztu beharko du, gutxienez 10.000 eurokoa, udaletxeko idazkaritzan, 2018ko uztailaren 13a baino lehen.

LO QUE PONGO EN GENERAL CONOCIMIENTO PARA QUIEN PUEDA INTERESARLE.

ADITZERA EMATEN DUT INTERESATURIK DAGOEN OROK JAKIN DEZAN

En Erro, a 17 de mayo de 2017  /  Erroibarren, 2017ko maiatzaren 17an

EL ALCALDE / ALKATEA


<< atzera